Annonce
Annonce

Mere end en fodbolduddannelse

Mere end en fodbolduddannelse
Annonce
Annonce

I OB Akademi tror vi på en helhedsorienteret talentudvikling, hvor spillerens skoleuddannelse også er en vigtig del af spillerens udvikling. Derfor sikrer vi, at man både kan præstere i skolen og på banen. I OB Akademi er det hele menneske i centrum for fodbolduddannelsen, og derfor passer hver enkelt spiller en normal skolegang og deltager i skolens daglige liv.

For vores ældste akademispillere har vi et samarbejde med fire forskellige skoler. Skoleskemaet er tilrettelagt, så den enkelte spiller kan passe sin skolegang samtidig med deltagelse i seks ugentlige træningspas med morgentræning tirsdag og torsdag.

Den skoleansvarlige og talentchefen mødes en gang om måneden med to af skolerne, mens den skoleansvarlige taler med spillerne omkring deres trivsel og faglighed efter relevans og behov - i snit en gang om måneden. Vi tror på, at vi kan forhindre frafald og mistrivsel ved at være proaktive og tale sammen inden eventuelle problemer opstår, men hvis vi oplever mistrivsel, kan der iværksættes forløb med akademiets mental coach.

Efter 9. klasse aftales det videre uddannelsesforløb med den enkelte spiller og hans forældre. Vi har samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner som HHX, HTX, STX og HF, så spillere på ungdomsuddannelserne kan passe deres skole sammen med deltagelse i det nødvendige antal træningspas. Alle samarbejdsskoler tilbyder mentoraftaler og særlig vejledning i forhold til det at være elitær sportsudøver og gymnasial elev.

Vi ved hvor stor en del af de unge, vi har på akademiet, der skal ernære sig af færdigheder opnået gennem deres uddannelse, når de bliver ældre. Men samtidigt er vi lige så sikre på, at de lifeskills man får gennem OB Akademi også vil gavne et arbejdsliv uden for banen, da de værdier, spillerne skal efterleve på akademiet, kan overføres til skoleregi.

Vi prioriterer et godt samarbejde med spillernes forældre og familie, da et velfungerende samarbejde er en forudsætning for optimal udvikling af det enkelte talent. 

Annonce