Annonce
Annonce

Vores politikker

Vores politikker
Annonce
Annonce

Racemæssig ligestilling og ligebehandling

Diskriminationspolitik
Odense Boldklubs diskriminationspolitik skal sikre kulturel mangfoldighed, hvorfor det er Odense Boldklubs holdning, at der skal være plads til alle uanset udseende, religion, etnicitet, tilhørsforhold til minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer. Odense Boldklub bekræfter herved at de har kendskab til tipunktsplanen jf. art. 45.4 i UEFA´s safety and security regulations – edition 2006.

Målgruppen
Odense Boldklubs racisme- og diskriminationspolitik gælder alle, der på den ene eller anden måde er en del af eller gæster Odense Boldklub og Nature Energy Park enten som tilskuer, træner eller spiller.

Holdninger
Odense Boldklubs racisme- og diskriminationspolitik bygger på værdierne fællesskab, ligeværd og ikke-diskriminering, hvilket skal afspejle sig i fodboldkulturen i og omkring klubben og stadion. Det er vores helt klare holdning, at alle skal have mulighed for at kunne føle sig glade og trygge ved at komme i klubben og på Nature Energy Park og dermed få en god oplevelse uanset seksualitet, religion og etnicitet.

I Odense Boldklub tolererer vi ikke nogen former for racisme og diskrimination, hvorfor vi opfordrer alle, der opholder sig i klubben og på Nature Energy Park i forbindelse med kampe og andre arrangementer til at tage afstand til racisme og diskrimination. Ved racisme og diskrimination forstås enhver form for verbal eller non-verbal kommunikation, der enten sårer, støder eller provokerer et andet menneske på baggrund af dets nationalitet, etnicitet, race, sprog, religion, udseende og dets eventuelle tilhørsforhold til en minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.

I vores stadionreglement gør vi det klart, at enhver diskriminerende opførsel vil medføre bortvisning - for såvel enkeltkamps-gæster som for sæsonkortholdere. Reglementet er tilgængeligt på såvel OB’s website som på stadion. Dette gælder såvel personlig opførsel tilskuere imellem, som bannere, skriftlige ytringer m.v. For spillere og medlemmer af klubben er det en del af regulativerne, at klubbens politikker vedr. diskriminering overholdes, såfremt medlemsskabet skal opretholdes.

For at synliggøre klubbens holdninger deltager OB jævnligt i anti-diskriminations-kampagner såvel som lokale arrangementer vedrørende integration, respekt og antidiskriminering.

Annonce