Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende for produkter købt på ob.eventii.dk

 

1. Billetbetingelser  

1.1 Ved køb af billetter via www.ob.eventii.dk accepteres Odense Boldklubs cookie- og privatlivspolitik samtidigt.

1.2 Billetter accepteres kun med gyldig stregkode/QR-kode. Stregkoden/QR-koden accepteres kun én gang. Dermed er det ikke tilladt at kopiere billetten eller forsøgt anvendt flere gange.

1.3 Enhver kopiering af billetter med henblik på videredistribution er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

1.4 Billetter må kun omsættes fra officielle Odense Boldklub salgssteder. Odense Boldklub har intet ansvar for billetter købt via uofficielle salgskanaler.

1.5 Billetter byttes ikke og tages ikke retur. Hvis kampen flyttes gælder billetten til det nye kamptidspunkt.

1.6 Billetter må ikke videresælges til et højere beløb, end de er erhvervet for eller videresælges med et erhvervsmæssigt formål. Der gøres opmærksom, at ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er ulovligt at søge fortjeneste gennem videresalg af billetter.

1.7 Alle gæster på Nature Energy Park skal overholde klubbens ordensreglement

 

2. Sæsonkortbetingelser

2.1 Ved køb af sæsonkort på ob.eventii.dk accepterer du samtidig Odense Boldklubs cookie- og privatlivspolitik.

2.2 Sæsonkort kan kun købes online via eventii.dk

2.3 Det er ikke muligt at refundere sæsonkort. Der gøres opmærksom på, at sæsonkort i henhold til ” Lov om visse forbrugeraftaler §18 stk. 2 nr. 12” ikke er omfattet af fortrydelsesretten.

2.4 Ved køb af sæsonkort udstedes et fysisk kort, som kun er adgangsgivende for én person per kamp.

2.5 Sæsonkortet skal medbringes til alle hjemmekampe på Nature Energy Park. Ved glemt kort skal der betales normal entrépris. Entréprisen refunderes ikke.

2.6 Gældende sæsonkortspriser fremgår på www.OB.dk og eventii.dk

2.7 Det fysiske sæsonkort kan afhentes i billetvognen ved hovedindgangen til Nature Energy Park. Mod betaling kan kortet fremsendes til oplyste adresse.

2.8 Ved køb af nummeret sæsonkort gælder dette adgangsgivende til den oplyste tribune, række samt sædenummer.

2.9 Ved køb af unummereret sæsonkort gælder kortet til alle nummererede pladser på Richard Møller Nielsen Tribunen, nedre Barfoed Group Tribunen (C6 - C11) og 3F Tribunen.

2.10 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at anvise sæsonkortholdere til en anden tribune / sektion.

2.11 Sæsonkortet er ikke personligt. Det er derfor tilladt at låne sæsonkort ud. Der gøres dog opmærksom på, at priskategorien skal overholdes. Kortet kan derfor ikke udlånes til personer, som ikke udfylder de pågældende krav. Det er ikke muligt at betale differencen.

2.12 Er et sæsonkort beskadiget eller bortkommet og skal erstattes, kan Odense Boldklub opkræve administrationsgebyr optil 100,- kr.

2.13 Meldes et sæsonkort tabt eller mistet, vil det givne kort blive spærret. Herefter er kortet ikke længere adgangsgivende til hjemmekampe på Nature Energy Park. Administrationsgebyret refunderes ikke, hvis kortet genfindes. Du kan melde dit sæsonkort tabt eller mistet via mail på clubob@ob.dk

2.14 Sæsonkortholdere med sæsonkort i de nummererede sektioner har mulighed for at ønske om samme række og sædenummer ved erhvervelse af sæsonkort til næste sæson. Uanset ovenstående er Odense Boldklub ikke forpligtet til at tildele samme række- og sædenummer.

2.15 Sæsonkortsholdere er til en hver tid selv ansvarlige for at holde sig opdateret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Her gøres der særligt opmærksom på, at der kan forekomme kampflytninger på baggrund af tv-transmissionen. Derfor opfordres sæsonkortholdere til løbende at holde sig opdateret vedrørende kampafvikling og kamptidspunkter via ob.dk, dagspressen og superligaens officielle hjemmeside.

2.16 Odense Boldklub er ikke ansvarlig for antallet af kampe eller kampenes placering. Sæsonkortindehavere kan derfor hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller nogen former for tilbagebetaling.

2.17 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tilbyde kampagner og løbende tilbud, og sæsonkortholdere har ikke krav på erstatning, selvom tilfældet skulle være, at det havde indflydelse på værdien af sæsonkortet. (indsat komma)

2.18 Alle gæster på Nature Energy Park skal følge klubbens ordensreglement.

 

3. Generelle betingelser

3.1 Ved køb af billetter / sæsonkort på ob.eventii.dk accepteres Odense boldklub’s cookie- og privatlivspolitik samtidig.

3.2 Billetter og sæsonkort købt hos Odense Boldklub refunderes ikke.

3.3 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at anvise billet- og sæsonkortholdere en anden plads / tribune.

3.4 Odense Boldklub står ikke til ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter.

3.5 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tildele sæsonkortholdere og andre stadiongæster karantæne, såfremt personerne ikke overholder ordensreglementet på Nature Energy Park. I tilfælde af bortvisning og/eller karantæne refunderes billetten og/eller sæsonkortet ikke.

3.6 Odense Boldklub har retten til visitation på Nature Energy Park, samt kræve fremvisning af legimitation.

3.7 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne, og der gøres opmærksom på, at væsentlige ændringer kan forekomme fra sæson til sæson.