Annonce
Annonce

Salgs- og leveringsbetingelser

Annonce
Annonce

Nedenstående betingelser er gældende for produkter købt på ob.eventii.dk

 

1. Billetbetingelser  

1.1 Ved køb af billetter via www.ob.eventii.dk accepteres Odense Boldklubs cookie- og privatlivspolitik samtidigt.

1.2 Billetter accepteres kun med gyldig stregkode/QR-kode. Stregkoden/QR-koden accepteres kun én gang. Dermed er det ikke tilladt at kopiere billetten eller forsøgt anvendt flere gange.

1.3 Enhver kopiering af billetter med henblik på videredistribution er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

1.4 Billetter må kun omsættes fra officielle Odense Boldklub salgssteder. Odense Boldklub har intet ansvar for billetter købt via uofficielle salgskanaler.

1.5 Billetter byttes ikke og tages ikke retur. Hvis kampen flyttes gælder billetten til det nye kamptidspunkt.

1.6 Billetter må ikke videresælges til et højere beløb, end de er erhvervet for eller videresælges med et erhvervsmæssigt formål. Der gøres opmærksom, at ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er ulovligt at søge fortjeneste gennem videresalg af billetter.

1.7 Alle gæster på Nature Energy Park skal overholde klubbens ordensreglement

 

2. Sæsonkortbetingelser

2.1 Ved køb af sæsonkort på ob.eventii.dk accepterer du samtidig Odense Boldklubs cookie- og privatlivspolitik.

2.2 Sæsonkort kan kun købes online via ob.eventii.dk

2.3 Det er ikke muligt at refundere sæsonkort. Der gøres opmærksom på, at sæsonkort i henhold til ” Lov om visse forbrugeraftaler §18 stk. 2 nr. 12” ikke er omfattet af fortrydelsesretten.

2.4 Ved køb af sæsonkort udstedes et digitalt-/fysisk kort, som kun er adgangsgivende for én person per kamp.

2.5 Sæsonkortet skal medbringes til alle hjemmekampe på Nature Energy Park. Ved glemt kort skal der betales normal entrépris. Entréprisen refunderes ikke.

2.6 Gældende sæsonkortspriser fremgår på www.OB.dk og eventii.dk

2.7 Det fysiske sæsonkort kan afhentes i billetvognen ved hovedindgangen til Nature Energy Park. Mod betaling kan kortet fremsendes til oplyste adresse.

2.8 Ved køb af nummeret sæsonkort gælder dette adgangsgivende til den oplyste tribune, række samt sædenummer.

2.9 Ved køb af unummereret sæsonkort gælder kortet til den valgte nummererede sektion/tribune. Der er tale om Richard Møller Nielsen Tribunen (B1-B11), nedre del af Barfoed Group Tribunen (C6 - C11) og 3F Tribunen (D2-D10).

2.10 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at anvise sæsonkortholdere til en anden tribune / sektion.

2.11 Sæsonkortet er ikke personligt. Det er derfor tilladt at låne sæsonkort ud. Der gøres dog opmærksom på, at priskategorien skal overholdes. Kortet kan derfor ikke udlånes til personer, som ikke udfylder de pågældende krav. Det er ikke muligt at betale differencen.

2.12 Er et sæsonkort beskadiget eller bortkommet og skal erstattes, kan Odense Boldklub opkræve administrationsgebyr optil 100,- kr.

2.13 Meldes et sæsonkort tabt eller mistet, vil det givne kort blive spærret. Herefter er kortet ikke længere adgangsgivende til hjemmekampe på Nature Energy Park. Administrationsgebyret refunderes ikke, hvis kortet genfindes. Du kan melde dit sæsonkort tabt eller mistet via mail på billetter@ob.dk.

2.14 Sæsonkortholdere med sæsonkort i de nummererede sektioner har mulighed for at ønske om samme række og sædenummer ved erhvervelse af sæsonkort til næste sæson. Uanset ovenstående er Odense Boldklub ikke forpligtet til at tildele samme række- og sædenummer.

2.15 Sæsonkortsholdere er til en hver tid selv ansvarlige for at holde sig opdateret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Her gøres der særligt opmærksom på, at der kan forekomme kampflytninger på baggrund af tv-transmissionen. Derfor opfordres sæsonkortholdere til løbende at holde sig opdateret vedrørende kampafvikling og kamptidspunkter via ob.dk, dagspressen og superligaens officielle hjemmeside.

2.16 Odense Boldklub er ikke ansvarlig for antallet af kampe eller kampenes placering. Sæsonkortindehavere kan derfor hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller nogen former for tilbagebetaling.

2.17 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tilbyde kampagner og løbende tilbud, og sæsonkortholdere har ikke krav på erstatning, selvom tilfældet skulle være, at det havde indflydelse på værdien af sæsonkortet.

2.18 Alle gæster på Nature Energy Park skal følge klubbens ordensreglement.

 

3. Generelle betingelser

3.1 Ved køb af billetter / sæsonkort på ob.eventii.dk accepteres Odense boldklub’s cookie- og privatlivspolitik samtidig.

3.2 Billetter og sæsonkort købt hos Odense Boldklub refunderes ikke.

3.3 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at anvise billet- og sæsonkortholdere en anden plads / tribune.

3.4 Odense Boldklub står ikke til ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter.

3.5 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tildele sæsonkortholdere og andre stadiongæster karantæne, såfremt personerne ikke overholder ordensreglementet på Nature Energy Park. I tilfælde af bortvisning og/eller karantæne refunderes billetten og/eller sæsonkortet ikke.

3.6 Odense Boldklub har retten til visitation på Nature Energy Park, samt kræve fremvisning af legimitation.

3.7 Odense Boldklub forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne, og der gøres opmærksom på, at væsentlige ændringer kan forekomme fra sæson til sæson.

 

Information om behandling af personoplysninger på tilskuere og andre i forbindelse med afviklingen af professionelle fodboldkampe i Danmark

Formål med behandlingen af persondata

I forbindelse med afviklingen af fodboldkampe under den igangværende Corona-pandemi vil Divisionsforeningen behandle en række oplysninger på tilskuere og andre på stadiontribunerne mhp. at oplyse om eventuelle konstaterede smittede med Sars-CoV-2 på stadion og/eller til at spore smitte på stadion.  Oplysningerne vil blive indhentet på baggrund af konkrete smittetilfælde fra de pågældende klubber.

 

Hjemmel til behandling af persondata

Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra i), fx forebyggelse af spredning af Sars-CoV-2 blandt tilskuere i Herre-DM og Herre-LP og sikringen af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder på tribunerne.

 

Kategorier af persondata

Divisionsforeningen behandler følgende oplysninger:

Billetkøbers navn, e-mail, telefonnr., adresse, billetnr., allokerede pladser på stadion, antal købte billetter, samt de tilsvarende oplysninger på billetkøbers eventuelle gæster. 

Disse udgør almindelige personoplysninger.

 

Hvem behandler data

Persondata vil blive behandlet af de nødvendige og relevante medarbejdere i Divisionsforeningens administration. 

 

Dataansvarlig

Divisionsforeningen er dataansvarlig for de af klubberne udleverede personoplysninger. 

 

Hvornår og hvordan behandles data

Såfremt der konstateres en eller flere smittede efter at have befundet sig på et fodboldstadion, uanset om smitte er sket forud for eller efter tilstedeværelsen på stadion, indhenter Divisionsforeningen kontaktoplysninger fra de pågældende klubber på de personer, som kan have befundet sig i samme område som en konstateret smittet.

Alle personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og i henhold til national lovgivning af kun de nødvendige, relevante medarbejdere i Divisionsforeningen. Der er foretaget de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne og for at sikre, at behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

 

Videregivelse

Såfremt Divisionsforeningen i henhold til national lovgivning er forpligtet til at videregive personoplysningerne, vil dette altid ske således, at der ikke videregives andre oplysninger end de strengt nødvendige for efterlevelse af gældende lovkrav.

Divisionsforeningen kan videregive personoplysninger i anonymiseret form til tredjemand til statistiske og/eller videnskabelige formål.

 

Opbevaring

Personoplysningerne indsamles i forbindelse med køb af kampbilletter og opbevares så længe, det er nødvendigt for at forfølge formålet med behandlingen af personoplysninger, i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra e), samt eventuelt til arkivformål i samfundets interesse og/eller til videnskabelig forskning og statistiske formål.

 

Indsigtsret, ret til berigtigelse og klageadgang

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger Divisionsforeningen har registreret om dig, få berigtiget eller opdateret dine oplysninger samt klage over Divisionsforeningens behandling af dine oplysninger ved at kontakte Divisionsforeningens databeskyttelsesrådgiver på følgende vis:

 

  • E-mail: df@df.dbu.dk
  • Telefon: +45 35 25 15 45
  • Brev: Foreningen af Divisionsklubber i Danmark, DBU Allé 1, 2605 Brøndby, CVR nr. 86 83 63 19

 

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af dine personoplysninger eller ikke mener, at dette sker i henhold til gældende lovgivning, kan du desuden klage til Datatilsynet. Læs mere her.

Nærværende dokument skal ses som et supplement til den til enhver tid gældende privatlivspolitik, som ligger på Divisionsforeningens hjemmeside.

 

Annonce